Reference koordinátora BOZP na staveništi

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že jako dodavatel:
Obchodní firma – název: Čestmír Jelínek - AGOS
Sídlo – adresa: Sportovní ul. 638/33, 500 09 Hradec Králové 9
IČ: 167 984 65

jsem prováděl výkon funkce Koordinátor BOZP na staveništi s osvědčením o odborné způsobilosti v níže uvedených zakázkách :

Akce :

1. „Rekonstrukce střechy včetně zateplení a stavební úpravy č.p. 68 a č.p. 77 včetně laboratoří" – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu areálu Střední školy, stavební úpravy, zateplení stropů
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 11,2 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2011 - 11/2011

2. „Stavební úpravy v budově mrazírenské haly pro nový technologický uzel na sušení a luštění semene" – bourací práce, provedení stavebních úprav, nových skladeb podlah, dlažeb, nátěrů, maleb, elektroinstalace a vestavba 3 mrazírenských boxů včet. chladírenské technologie a automatiky
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 0,5 mil. Kč
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2012 - 7/2012

3. „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant" – oprava objektu laboratoří včet výměny instalací, vybavení laboratoří
Investor: Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 5,1 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková – ředitel školy - tel.: 495 53 54 00
mobilní tel.: 602680610, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2011 - 2/2012

4. „Infrastruktura Čeperka sever" – I. etapa pro 28 rodinných domů – Soubor staveb infrastruktury: Venkovní vodovod, Podtlaková splašková kanalizace, Dešťová gravitační kanalizace, Teplovod, Distribuční síť elektro, Veřejné osvětlení, Komunikace – 1. etapa
Investor: POLYDŮM – MB s.r.o., Gočárova tř. 504, 500 02 Hradec Král.
Náklad: 20,4 mil. Kč
Místo plnění: Čeperka sever
Kontaktní spojení: Ing. Staněk – jednatel společnosti
mobilní tel.: 603842104, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2011 - 7/2012

5. „Stavební úpravy v budově mrazírenské haly pro nový technologický uzel na sušení a luštění semene" – Plán BOZP na staveništi
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 3/2012

6. Revitalizace BD Fričova 1046 – 1049 - 72 bytových jednotek včet. rekonstrukce 4 výtahů – zateplení fasády a stropu v 1. n.p., celková rekonstrukce lodžií
Investor: SVJ Fričova 1046 - 1049
Náklad: 12 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Fričova ul.
Kontaktní spojení: p. Václav Došek – předseda – tel.: 605234102
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2012 – 7/2013

7. Bioplynová stanice Újezd – novostavba souboru staveb bioplynové stanice včet. sítí, technologie a automatiky
Investor: Společnost : ROLANA, s.r.o., Lejšovka 91, 503 03 Smířice
Náklad: 45,0 mil. Kč
Místo plnění: Újezd
Kontaktní spojení: Ing. Josef Mikolášek, jednatel
mobilní tel.: 604146176
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2013 – 11/2014

8. Výrobní a montážní hala Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. novostavba ocelové zateplené haly včet. infrastruktury
Investor: Společnost : JTA-Holding, spol. s r.o., sídlo: Nám. S. Čecha
Náklad: 38,1 mil. Kč
Místo plnění: Průmyslová ul. 537, Pardubice
Kontaktní spojení: Ing. Libor Škrípek
mobilní tel.: 602709581
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2013 – 12/2013

9. Stavební úpravy objektu č.p. 528 (Branka" – celková rekonstrukce přízemní části objektu s vestavbou zázemí pro hasiče a technické služby města, garáže, šatny, sociální zařízení a zázemí
Investor: Město Třebechovice pod Orebem se sídlem: Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Náklad: 7,4 mil. Kč
Místo plnění: ul. Hradecká č.p.528 , 503 46 Třebechovice p.O.
Kontaktní spojení: p. Otto Nosek, tel.: 604427620, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2013 – 3/2014

10. „Obchodní centrum OBI" v Hradci Králové
Investor: Společnost : JTA-Holding, spol. s r.o., sídlo: Nám. S. Čecha
732/1, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00
Náklad: 237,2 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové
Kontaktní spojení: Marcela Kosaková, Manažer IMS
mobilní tel.: 605 297 553
tel. 2: 596 133 582
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2013 – 10/2014

11. „OPRAVA SKLADU" – Plán BOZP na staveništi
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2013

12. „Chrášťany – rekonstrukce ČOV 2 x 400 EO" – Plán BOZP na staveništi
Investor: Obec Chrášťany, Chrášťany 20, 282 01
Místo plnění: Chrášťany u Českého Brodu, středočeský (okres Kolín)
Kontaktní spojení: Karel Mukařovský - starosta obce, tel.: +420 321 671 011, 602309418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 2/2014

13. Novostavba bytového domu se 12 bytovými jednotkami – celková novostavba bytového domu s přípojkami inženýrských sítí
Investor: Andriy Prysyazhnyuk, jednatel, Sídlo: T. G. Masaryka 260, 55203 Česká Skalice
Náklad: 21,6 mil. Kč
Místo plnění: ul. Bohuslava Martinů, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Andriy Prysyazhnyuk, jednatel
mobilní tel.: 608827767
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2013 – 11/2014

14. „Přestavba administrativního objektu ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531, Hradec Králové" – přístavba, přestavba a modernizace administrativní budovy firmy ENERGIS 92 spočívala v celkové přestavbě objektu administrativní budovy na moderní úroveň s částí fasády zateplovacím systémem s minerální vatou a částí se zateplenou plechovou fasádou, interiér s celoskleněnými příčkami a celoskleněnými dveřmi, výměna všech vnitřních rozvodů, zřízení elektonického zabezpečovacího zařízení, PC-rozvodů, audiovizuální konferenční místnosti, nového oplocení, zpevněných ploch a terénních a sadových úprav, osazení interiérem.
Investor: Ing. Jaromír Doležal ml.
Náklad: 17,6 mil. Kč
Místo plnění: Vážní 531, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Jaromír Doležal ml., jednatel ENERGIS 92 – tel.: 602104320, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2014 - 6/2015

15. „Přístavba haly montáže a expedice" – Plán BOZP na staveništi
Investor: DAKO-CZ, a.s., Třemošnice
Místo plnění: Třemošnice, Budovatelů 323, areál společnosti DAKO – CZ, a.s., Třemošnice, p.č. 300/12, 300/240, 418, 725, 982, k.ú. Třemošnice nad Doubravou
Kontaktní spojení: Josef Hadrbolec, tel.: 603 112 379, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2014

16. „Generální oprava pásových dopravníků a korečkových elevátorů v budově skladu šišek a stavební opravy s tím související" – Plán BOZP na staveništi
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 3/2015

17. Rekonstrukce objektu „G" v areálu Technických služeb Hradec Králové – celková rekonstrukce, přestavba a modernizace objektu zázemí provozu Technických služeb včetně připojení na areálové rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, teplovod s částí fasády zateplovacím systémem a částí se zateplenou fasádou Kingspan, výměna všech vnitřních rozvodů.
Investor: Technické služby Hradec Králové
Náklad: 13,5 mil. Kč
Místo plnění: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Kontaktní spojení: p. Ivan Čakány – tel.: 731 131 152, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 15.6./2015 – 24.11./2015

18. „Rekonstrukce 2. výrobní haly v areálu Brukov" – Smiřice – celková rekonstrukce haly, přestavba a modernizace objektu zázemí provozu.
Investor: společnost Brukov, Cukrovarská 168, Smiřice
Náklad: 9,5 mil. Kč
Místo plnění: areál společnosti Brukov, Cukrovarská 168, Smiřice
Kontaktní spojení: Ing. František Zuna – tel.: 495420105, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2016 – 8/2016

19. „Odstranění tělesa komínu na stp.č. 205, k.ú. Roztoky u Jilemnice" – Plán BOZP na staveništi
Investor: HILDING Anders Česká republika a.s. IČ 261 732 12
Roztoky u Jilemnice č.p. 215, 512 31 Roztoky u Jilemnice, Kraj Liberecký
Místo plnění: na pozemcích : stp.č. 205, k.ú. Roztoky u Jilemnice
Kontaktní spojení: Kontaktní osoba: Ladislav Kracík - výrobní ředitel, mobil: 736753793,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2016

20. „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové" – výměna okenních a dveřních výplní, klempířských konstrukcí, likvidace odpadu, začištění vnitřních konstrukcí, stavební úpravy.
Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Náklad: 9,7 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, Lužická ul.
Kontaktní spojení: Investiční odbor - p. Ing. Jan Holík – investiční technik – tel.: 495 707 111, 601 584 198, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2016 – 10/2016

21. „Obnova náměstí míru ve Smiřicích" – celková rekonstrukce náměstí
Investor: Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
Náklad: 8,5 mil. Kč
Místo plnění: Smiřice, náměstí míru
Kontaktní spojení: Luboš Tuzar – tel.: 495809017, mobil: 777332690 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2016 – 12/2016

22. „Zateplení objektu KŘP KhK – OOP Červený Kostelec, 17. listopadu č.p. 542" – Plán BOZP na staveništi
Investor: ČR - KŘP Khk (Krajské ředitelství policie), Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, IČ: 75151545
Místo plnění: na pozemcích : stp.č. 539, p.č. 946/6 a 1186/1, k.ú. Červený Kostelec (okres Náchod)
Kontaktní spojení: kontaktní osoba: Libor Pivokonský, tel.: 725939818, e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2016

23. Infrastruktura pro 12 rodinných domů – 2. etapa - Příprava území, Venkovní vodovod a Kanalizace splašková a dešťová, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Elektropřípojka, Veřejné osvětlení, Komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, komunikace, terénních a sadových úprav pro sídliště 12 rodinných domů
Investor: D.E.E.D. a.s. HK, Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové
Náklad: 9,4 mil. Kč
Místo plnění: Svobodné dvory, Plotiště nad Labem
Kontaktní spojení: Ing.Michal Treml – jednatel - tel.: 495051111, 602 309 545,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2016 – 6/2017

24. „ČMZRB – chlazení pobočky Hradec Králové" – Plán BOZP na staveništi
Investor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 448 48 943
Místo plnění: na pozemcích : stp.č. 889/3, k.ú. Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Milan Havlišta, tel.: +420 724281710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2017

25. „Odstranění objektu na st.p.č. 250/26, k.ú. Brněnské Ivanovice" – Plán BOZP na staveništi
Investor: SCASERV a.s., IČ 293 958 95, Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Místo plnění: v Brněnských Ivanovicích, objekt je umístěn na st. parcele č. 250/26
Kontaktní spojení: Ing. Maloch Rostislav, tel. +420 tel. +420 602781707, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2017

26. Stavební úpravy a nástavba bytového domu č.p. 377, Hradecká ul., Holice v Č. – Plán BOZP na staveništi
Investor: MAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., IČ 15051927
Kunětická 2534/2, Praha – Vinohrady, 120 00
Místo plnění: Hradecká 377, Holice v Čechách, 534 01
Kontaktní spojení: Lukáš Horský, tel.: 736 600 424, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2017

27. Dílčí rekonstrukce dopravního systému suroviny v budově skladu šišek, číslo zakázky
099/2017/074 – Plán BOZP na staveništi
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí
Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2017

28. „Vybudování wellness centra v objektu Krytého bazénu", Masarykova třída č.p. 1315, 735014 Orlová – Lutyně – Plán BOZP na staveništi
Investor: SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní č.p. 988, 735 14 Orlová-Lutyně
Místo plnění: Katastrální území Horní Lutyně 712531, p.č. 3694/24, 3694/10, 3694/12
Kontaktní spojení: Ing. Milan Havlišta, tel.: +420 724281710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2017

29. „Výstavba haly modelárny v areálu TSS Třebechovice" – provedení nové dvoupodlažní ocelové haly s vyzdívkami pórobetonem, montovanými betonovými stropy s vestavbou výrobních prostor, administrativní částí a zázemím pracovníků
Investor: Třebechovická slévárna a strojírna TSS Třebechovice, spol. s r.o., Za tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Náklad: 27,2 mil. Kč
Místo plnění: Za tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Kontaktní spojení: Josef Jech – jednatel společnosti – tel.: 495 540 330, 603 841 148, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 12/2016 – 11/2017

30. „Statické zajištění učebny (havarijní stav stropu)" – statické zajištění zdiva, výměna střešní a stropní konstrukce, stavební úpravy a modernizace počítačové učebny
Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Náklad: 0,7 mil. Kč
Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny
Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2017 – 10/2017

31. „Stavební úpravy, tepelně technická a energetická opatření v areálu Montas v Hradci Králové" – provedení zateplení fasád a střešních plášťů, výměna okenních a dveřních výplní, elektroinstalace včet. svítidel, výměna ústředního topení, vzduchotechniky, provedení stavebních úprav hal a objektů v areálu bývalého Montas
Investor: AXIS a.s. se sídlem Kydlinovská 29/77, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové
Náklad: 88,9 mil. Kč
Místo plnění: areál Říční ul., Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Ivo Stráník – předseda představenstva – tel.: 495 800 339,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2016 – 11/2017

32. „ČMZRB – chlazení pobočky Hradec Králové" – výkon Koordinátora BOZP na staveništi – osazení strojního chlazení ve vstupní hale a 15-ti kancelářích v posledním podlaží, instalace rozvodů chlazení, komunikačních kabelů a kondenzátního potrubí, demontáž podhledů, vč. tepelné izolace, provedení prostupů stěn, proveden odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachové uzávěrky.
Investor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 448 48 943
Náklad: 1,2 mil. Kč
Místo plnění: na pozemcích : stp.č. 889/3, k.ú. Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Milan Havlišta, tel.: +420 724281710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 1 – 2/2018

33. „Stavební úpravy a nástavba bytového domu č.p. 377, Hradecká ul., Holice v Č." – provedení stavebních úprav a novostavba nástavby bytového třípodlažního domu o dvou vchodech včetně technické a dopravní infrastruktury
Investor: MAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., IČ 15051927, Kunětická 2534/2, Praha – Vinohrady 120 00
Náklad: 12 mil. Kč
Místo plnění: Hradecká ul., Holice v Č.
Kontaktní spojení: Lukáš Horský, tel.: 736 600 424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2017 – 4/2018

34. „Rekonstrukce bílého mostu – Ratibořice"
Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Náklad: 14,2 mil. Kč
Místo plnění: Babičino údolí, Ratibořice
Kontaktní spojení: Ing. Petr Valtera – technický dozor, mobil. tel.: 725 257 319,
e-mail: petr.valtera@lesycr,cz
Doba plnění: 6/2018 – 9/2018

35. „Rekonstrukce části 2. výrobní haly v areálu spol. Brukov, – Smiřice" – celková rekonstrukce haly, přestavba a modernizace objektu zázemí provozu.
Investor: společnost Brukov, Cukrovarská 168, Smiřice
Náklad: 12 mil. Kč
Místo plnění: areál společnosti Brukov, Cukrovarská 168, Smiřice
Kontaktní spojení: Ing. František Zuna – tel.: 495420105, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2018 – 9/2018

36. „Zahradní čtvrť Stěžery – bytový komplex na parcele 165/9 a 167/129" – novostavba devíti bytových čtyřpodlažních domů včetně technické a dopravní infrastruktury
Investor: BV Development Stěžery s.r.o., Rybova 1905/25, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Náklad: 207 mil. Kč
Místo plnění: Stěžery, na parcele 165/9 a 167/129
Kontaktní spojení: Ing. Pavlíková – zástupce investora, tel.: 736 629 993
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 2/2016 – 10/2018

37. „Oprava ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové" – výměna oken, oprava střechy a fasády, osazení vzduchotechniky
Investor: Technické služby Hradec Králové
Náklad: 17,3 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové 2, Habrmanova č.p. 130
Kontaktní spojení: Petr Macák, tel.: 495 402 671, 603 560 164, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2018 –11/2018

38. „Solnice oprava chodníku v ulici Kvasinská a I/14 Solnice – bezpečnostní prvky na průtahu" – rekonstrukce chodníků
Investor: Městský úřad Solnice, Masarykovo náměstí 517 01 Solnice
zastoupené: Jan Hostinský – starosta
Náklad: 6,2 mil. Kč
Místo plnění: v ulici Kvasinská a I/14 Solnice
Kontaktní spojení: Jan Hostinský – starosta, tel. + 420 494 596 151, mobil: 778 700 457
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2018 –11/2018

39. „Revitalizace bytového domu v ul. Václavkova, Hradec Králové" – zateplení fasády obkladovým materiálem tepelněizolačními exkluzivními pásky.
Investor: SVJ Václavkova, ul. Václavkova č.p. 1613/3, Hradec Králové 2
Náklad: 5,5 mil. Kč
Místo plnění: ul. Václavkova č.p. 1613/3, Hradec Králové 2
Kontaktní spojení: pí. Jitka Hanousková, tel.: 607 127 905,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2018 – 5/2019

40. „Skladově montážní hala Linde" – novostavba železobetonové haly s vestavbou kancelářské části a zázemím, včet. přípojek, zpevňovacích ploch, veřejného osvětlení a oplocení pro Linde
Investor: Reality Hradec a.s., IČO 24826511
sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 62,9 mil. Kč
Místo plnění: areál ČKD v Hradci Králové
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – FINAPRA Development a.s., tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 12/2018 – 5/2019

41. „Obytná zóna Předměřice nad Labem" – novostavba dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky  a přečerpávací šachty.
Investor: Pavel Jelínek, Ing. Eva Šlechtová, Ing. Josef Novák
Náklad: 4,8 mil. Kč
Místo plnění: Předměřice nad Labem
Kontaktní spojení: Pavel Jelínek, tel.: 733 713 044, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 11/2018 – 5/2019

42. „Zateplení obvodového pláště a střechy bytového domu 1222 a 1223"
Investor: Společenství vlastníků jednotek Chelčického 1222 a 1223 v Hradci Králové
Náklad: 5,6 mil. Kč
Místo plnění: Chelčického 1222 a 1223, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní spojení: JUDr. Milan Kufr – předseda, tel.: 777 670 677, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2019 – 11/2019

43. „Hradec Králové, Tělocvična – Heyrovského – dokončení zateplení obvodového pláště" – zateplení fasády, obklad obkladovými pásky, provedení chodníků
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Náklad: 4,2 mil. Kč
Místo plnění: ul. Heyrovského, Hradec Králové
Kontaktní spojení: Aleš Pachman – investiční technik, tel.: 602 251 737, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2019 – 12/2019

44. „Novostavby rodinných domů projekt U Vrtule – sekce B, C, a D" – novostavby 3 řadových domů se 14-ti bytovými jednotkami
Investor: Řadové domy Věkoše s.r.o.
Zastoupeno: Mgr. Michele Stašovou – jednatelkou společnosti, tel.: 602 4705 765, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
zastoupen: Kristýna Bittnerová
Náklad: 63,1 mil. Kč
Místo plnění: Hradec Králové, k.ú. Věkoše
Kontaktní Spojení: Kristýna Bittnerová, tel.: 602 765 012, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2019 – 3/2020

45. „Výstavba Obchodního a kancelářského objektu na nároží ulic Horova a J. Purkyně" – Předmětem realizace byla novostavba Obchodního a kancelářského objektu a 65 b.j. vč. přípojek vody, kanalizace, horkovodu a sjezdu do parkingu – nároží ulic Horova a Jiřího Purkyně Hradec Králové, Pražské Předměstí"
Investor: BVS HK s.r.o., Pražská 163, Hradec Králové, IČ: 25923579
Náklad: 78,7 mil. Kč
Místo plnění: nároží ulic Horova a Jiřího Purkyně Hradec Králové, Pražské Předměstí
Kontaktní spojení: Ing. Pavlíková – zástupce investora, tel.: 736 629 993
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2017 - 3/2020

46. „Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Z4 Předměřice nad Labem" – Z11 – novostavba dešťové a splaškové venkovní kanalizace, venkovní vodovod, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přečerpávací šachta, komunikace pro 43 rodinných domů
Investor: Zelená cihelna s.r.o., IČ: 07705743
Sídlo: Říční 456/10, 118 00 Praha 1 – Malá strana
Náklad: 31,5 mil. Kč
Místo plnění: Předměřice nad Labem, zóna Z4
Kontaktní spojení: David Horák, tel.: 737 282 343, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2019 – 4/2020

47. „Výstavba bytových domů, Pardubice, Na spravedlnosti" – novostavby bytových domů, podzemní garáže, inženýrské sítě a komunikace.
Investor: V.D.O.Group s.r.o., sídlo: Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Náklad: 552 mil. Kč
Místo plnění: Pardubice, Na spravedlnosti
Kontaktní spojení: Václav Rumlena – jednatel společnosti, tel.: 777 870 067,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2018 – 8/2020

48. „Novostavba bytového domu v ul. Seydlerova, Hradec Králové" – novostavba bytového domu o 12-ti b.j.
Investor: RAP s.r.o.
sídlo: Pražská 163, 500 04 Hradec Králové 4
zastoupen: Pavlem Zimmerem, jednatelem společnosti
Náklad: 34,5 mil. Kč
Místo plnění: ul. Václavkova č.p. 1613/3, Hradec Králové 2
Kontaktní spojení: Pavel Zimmer, jednatel společnosti, tel.: 607 127 905,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 2/2019 – 8/2020

49. „Kanalizace Jestřabí Lhota" – novostavba obecní dešťové a splaškové venkovní kanalizace, čistírna odpadních vod
Investor: Atelier Atis Pardubice
Sídlo: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
IČ: 465 06 187
Náklad: 83,5 mil. Kč
Místo plnění: obec Jestřabí Lhota
Kontaktní spojení: Petr Doležal, tel.: 603 482 254, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2020 – 12/2020

50. „Hala s vestavbou Mikulovice" – novostavba skladové a prodejní haly s vestavbou zázemí, zpevněné plochy.
Investor: V.D.O.Group s.r.o., sídlo: Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Náklad: 36,3 mil. Kč
Místo plnění: Mikulovice
Kontaktní spojení: Václav Rumlena – jednatel společnosti, tel.: 777 870 067,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2020 – 12/202051. „Demolice objektů Reality Hradec v areálu ČKD Hradec Králové" – demolice 20-ti objektů a příprava staveniště pro další stavbu
Investor: Reality Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 23,4 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2020 – 3/2021

51. „Demolice objektů Reality Hradec v areálu ČKD Hradec Králové" – demolice 20-ti objektů a příprava staveniště pro další stavbu
Investor: Reality Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 23,4 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2020 – 3/2021

52. „Hradec Králové II – ATU, obchodní jednotky" – rekonstrukce a modernizace obchodního objektu pro jednotlivé prodejce
Investor: NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod
IČO: 04325893
Zastoupen: Josef Nikolaus Saller
Pověřený k zastupování: Ing. Josef Lehrl, Telefon: +420 724 666 848, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sídlo: Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
Náklad: 63 mil. Kč
Místo plnění: katastrální území Nový Hradec Králové
Kontaktní spojení: Ing. Josef Lehrl, Telefon: +420 724 666 848, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2020 – 3/2021

53. „Bytový dům Truhlářská, HK – novostavba bytového domu 36 b.j.
Investor: Zdeněk Kouba, Dříteč 57, 533 05 Dříteč, tel.: 606 626 640,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jan Wolgner, Pohlova 315/12, 503 01 Hradec Králové 9, tel.: 777 696 931, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
zastoupen: Zdeněk Kouba
Náklad: 69 mil. Kč
Místo plnění: ul. Truhlářská, Hradec Králové - Pouchov
Kontaktní Spojení: Zdeněk Kouba, Dříteč 57, 533 05 Dříteč, tel.: 606 626 640, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 9/2019 –6/2021

54. „Demolice objektů Energetika Hradec v areálu ČKD Hradec Králové – demolice
7-mi objektů, drcení suti, kácení, sanace území, likvidace skládek a odpadů a příprava staveniště pro další stavbu nové haly
Investor: Energetika Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 7,5 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 3/2021 – 10/2021

55. „Obytný soubor Dříteč, lokalita C.2" – novostavba dešťové a splaškové venkovní kanalizace, venkovní vodovod, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, komunikace pro rodinné domy
Investor: EU Property project s.r.o.
Sídlo: Špitálská 183/2, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 20,2 mil. Kč
Místo plnění: Dříteč
Kontaktní spojení: Ing. Jan Novotný – jednatel společnosti, tel.: 602 467 201, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 7/2020 – 11/2021

56. „Hala C. Bechstein" – novostavba výrobní a skladové haly s vestavbou zázemí, zpevněné plochy.
Investor: C.BECHSTEIN CZ s.r.o., IČO: 274 71 322
se sídlem: Bratří Štefanů č.p. 1057, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupena: Ing. Michaela Jarešová – prokurista společnosti
ve věcech stavby pověřen: David Kopecký - ředitel
tel.: 495 402 951, 724 716 888, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Náklad: 71,9 mil. Kč
Místo plnění: Bratří Štefanů č.p. 1057, 500 03 Hradec Králové 3
Kontaktní spojení: David Kopecký – ředitel, tel.: 495 402 951, 724 716 888, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2020 – 1/2022

57. „Retail Park Holice, obchodní jednotky" – rekonstrukce a modernizace obchodního objektu pro jednotlivé prodejce – hrubá stavba
Investor: společnost Retail Park Holice, a.s.
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 60200 Brno
IČO: 07346950
zastoupená statutárním ředitelem Ing. Jaroslavem Žárovským,
tel.: 731110540 e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontaktní osoba: Petr Došel tel.: 602513004 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Náklad: 27,8 mil. Kč
Místo plnění: katastrální území Holice
Doba plnění: 11/2021 – 3/2022

58. „Demolice objektů – areál Zvěřínek – demolice 7-mi objektů, terénní úpravy, drcení suti, sanace území, likvidace skládek a odpadů
Investor: Kolín Business Park a.s.
se sídlem: Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 23422
zastoupená: Ing. Josefem Hubáčkem, předsedou správní rady
Náklad: 8,9 mil. Kč
Místo plnění: Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek
Kontaktní spojení: Pavel Bartoníček, tel. 739568191, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Libor Šich, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 4/2020 – 3/2022

59. „Bytový dům „T" ulice Rybova / Průběžná, Hradec Králové" – novostavba bytového domu 41 bytových jednotek, přípojky, VO, zpevněné plochy
Investor: Rezidence Rybova s.r.o.
Sídlo: Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Michalem Kunrtem, jednatelem
Náklad: 106,4 mil. Kč
Místo plnění: ulice Rybova / Průběžná, Hradec Králové
Kontaktní Spojení: Ing. Michal Kunrt, jednatel, tel.: +420 737 255 194, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 6/2020 – 4/2022

60. „Hala Prazdroj – areál ČKD – Plotiště nad Labem" – novostavba železobetonové haly s vestavbou kancelářské části a zázemím včet. přípojek, zpevňovacích ploch, veřejného osvětlení a oplocení
Investor: Energetika Hradec a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
Náklad: 90,8 mil. Kč
Místo plnění: Plotiště nad Labem, areál bývalého ČKD
Kontaktní spojení: Ing. Libor Šich – ředitel, tel.: 602 393 919, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 10/2021 – 5/2022

61. „Přístavba a nástavba domu č.p. 550, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, ul. Kyjovská č.p. 550, p.č. 771, k.ú. Třebeš- Mateřská škola- přístavba a nástavba mateřské školy
Investor: Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové, 75015820
zastoupen: Denis Doksanský, výkonný ředitel, jednající na základě plné moci
Náklad: 54,5 mil. Kč
Místo plnění: Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové
Kontaktní Spojení: Denis Doksanský, výkonný ředitel, 777 253 337, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 8/2019 – 5/2022

62. „Obytný soubor Dříteč, lokalita C.2" Meliorace a zpevněné plochy– novostavba pro rodinné domy
Investor: EU Property project s.r.o.
Sídlo: Špitálská 183/2, 500 03 Hradec Králové
Náklad: 1,3 mil. Kč
Místo plnění: Dříteč
Kontaktní spojení: Ing. Jan Novotný – jednatel společnosti, tel.: 602 467 201, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doba plnění: 5/2022 – 6/2022

Hradec Králové, Pardubice, Třebechovice pod Orebem, Dvůr Králové n. Labem, Nový Bydžov, Vysoká nad Labem, Jaroměř, Třebeš, Jičín, Plotiště nad Labem, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Týniště nad Orlicí, Rychov nad Kněžnou, Čeperka, Hořice, Chrudim, Častolovice, Smiřice, Blešno, Nechanice, Předměřice nad Labem, Opatovice nad Labem, Holice, Týniště nad Orlicí, Dobruška, Opočno, Lázně Bohdaneč, Chrudim, Vysoké Mýto, Vamberk, Hořice, Česká Skalice

 

joomla template
template joomla