Zásady používání souborů cookies

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 1. 1. 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.
1. Úvod
Naše webové stránky http://www.stavebni-dozory-hk.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies
5.1 Technické nebo funkční soubory cookies
Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické cookies
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

5.3 Marketingové/Sledovací cookies
Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

6. Umístěné cookies

CookieDomainTypeDescriptionDuration
_ga.stavebni-dozory-hk.czAnalyticsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.2 years
_gid.stavebni-dozory-hk.czAnalyticsInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.1 day
30b195eb2db2656e0b0ab0b8d9d29beawww.stavebni-dozory-hk.czOtherNo descriptionsession
_pk_id.4107.85a0www.stavebni-dozory-hk.czOtherNo description1 year 27 days
_pk_ses.4107.85a0www.stavebni-dozory-hk.czOtherNo description30 minutes
_gat.stavebni-dozory-hk.czPerformanceThis cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.1 minute
PHPSESSIDwww.stavebni-dozory-hk.czNecessaryThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.session
analytics_storagewww.stavebni-dozory-hk.czNecessaryUser's cookie settings1 month
necessary_storagewww.stavebni-dozory-hk.czNecessaryUser's cookie settings1 month
other_storagewww.stavebni-dozory-hk.czNecessaryUser's cookie settings1 month
cookiesSettingswww.stavebni-dozory-hk.czNecessaryUser's cookie settings1 month

7. Souhlas
Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na “Uložit předvolby”, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu
Vaše nastavení můžete upravit zde

8. Vaše práva týkající se osobních údajů
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/zakázání a odstranění cookies
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.
Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

10. Kontaktní údaje
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.stavebni-dozory-hk.cz

Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s www.cookieyes.com dne 10.3.2022

 

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Výkon funkce Koordinátor BOZP na staveništi v Hradci Králové a okolí

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠÍ SPOKOJENOST

 

Čestmír Jelínek – AGOS s Osvědčením akreditované společnosti, zkušenostmi a autorizací ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě) Vám nabízí zcela komplexní zajištění všech Vašich povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce na staveništi se zkušenostmi více jak 10 let.

POVINNOST ZŘÍDIT NA STAVBĚ KOORDINÁTORA BOZP vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ, právnickou a fyzickou osobu pod sankcí od Oblastního inspektorátu práce.
Koordinátor BOZP na staveništi – Čestmír Jelínek – AGOS s Certifikátem o odborné způsobilosti a s autorizací ČKAIT pro tuto činnost vám zajistí kompletní služby , které pokryjí všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i peníze.
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jejich novel a mnoho dalších zákonů upravujících BOZP .

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVBĚ plní povinnosti zadavatele stavby (objednatele, investora, stavebníka) ve vztahu k zajištění BOZP při provádění stavebních prací. BOZP je nutné koordinovat na všech stavbách a při všech činnostech, což je povinnost daná zákonem, nařízením vlády a zákoníkem práce. Původem jsem stavbyvedoucím, takže respektuji stavařské zákonitosti.

Pokuty pro zadavatele stavby (objednatele, investory)

 • povinnost zadavatele mít zajištěného koordinátora BOZP kontroluje Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty
 • při neplnění těchto povinností může zadavatel stavby dostat pokutu:
  - fyzická osoba do výše 400 000
  - právnická osoba do výše 2 000 000
 • stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho.

   Zákon č. 309/2006 Sb., předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi) stavby, aby určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy (při zpracování projektové dokumentace) a rovněž při realizaci stavby.

   Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících (subdodávek), ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe. 

   Koordinátor BOZP s Osvědčením akreditovanou společností a Autorizací ČKAIT je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zpracovat "Oznámení o zahájení prací" na Oblastní inspektorát práce, zpracovat "Plán BOZP na staveništi" pro vzájemné informování mezi ostatními zhotoviteli (subdodavateli) s uvedením rizik, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je ze zákona povinen určit zadavatel stavby (objednatel, investor, stavebník).

 

   Od 1. května 2016 nabyla účinnost již sedmá novela zákona o bezpečnosti práce. Jedním z nezanedbatelných důvodů zavedení zmiňované právní normy je i neutěšený nárůst smrtelných úrazů, které ve stavebnictví eviduje Státní úřad inspekce práce.

   Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla provedena zákonem č. 88/2016 Sb., by měla přispět ke snížení počtu smrtelných úrazů ve stavebnictví.

   Ke zlepšení praktické situace ve stavebnictví v oblasti BOZP jistě přispěje i fakt, že s účinností od 1. května 2016 byly novelizovány i rozhodující prováděcí předpisy, tj. NV č. 136/2016 Sb. a NV č. 592/2016 Sb., a to publikováním NV č. 136/2016 Sb.

   Zdůraznily se povinnosti , zvýšila zodpovědnost za špatný výkon činnosti zejména u koordinátorů BOZP na staveništi, což má dopad na postihy vyvozované oblastními inspektoráty práce za přestupky fyzických osob, popř. delikty právnických osob podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

 

KOORDINÁTOR BOZP STAVEBNÍCH PRACÍ BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY

 • Vypracuje pro Vás a pro stavbu Plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivé pracovní postupy při realizaci podle Zákona a Nařízení vlády.
 • V případě zájmu vám bude nápomocen při výběru zhotovitelů na základě posouzení stavu zabezpečení BOZP a PO při jednotlivých požadovaných činnostech stavebníkem.
 • Dodá seznam dotčených zákonů, vyhlášek a nařízení vlády do Plánu BOZP.
 • Zajistí dodat všechny potřebné prostředky pro zahájení stavebních prací z oblastí BOZP, PO a životního prostředí.
 • V případě zájmu vám bude nápomocen při vypracování smlouvy se zhotovitelem prací v oblasti BOZP.

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP STAVEBNÍCH PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY

 • Zpracuje "Oznámení o zahájení prací OIP" (Oblastnímu inspektorátu práce) a ohlásí za vás zahájení stavebních prací na staveništi a zhotovitele na staveništi příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a průběžně informace aktualizuje
 • Vypracuje "Plán BOZP na staveništi" s uvedením bezpečnostních předpisů, vyhodnocení rizik pro proškolení jednotlivých zhotovitelů a jejich zaměstnanců na staveništi
 • Průběžně koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 • Sleduje bezpečné provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
 • Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje Plán BOZP dle skutečnosti.
 • Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.
 • Navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů.
 • Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
 • Kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sleduje dodržování plánu BOZP na staveništi
 • Vyhotovuje Kontrolní listy Koordinátora BOZP na staveništi (zápisy o zjištěných nedostatcích) v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhuje opatření, zda a jakým způsobem je možné tyto nedostatky odstranit.
 • Navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.

Osvědčení o odbornosti

Osvědčení o autorizaci

N-Osvědčení o autorizaci

 

Osvědčení Koordinátora

N-Osvědčení Koordinátora

 

 

Certifikace odbornosti

Certifikát o kurzu stavební a technický dozor (TDI)

N-Certifikát o kurzu TDI

Certifikát kvality Evropské databanky (EDB)

N-Certifikát kvality EDB

 

 

Certifikát odbornosti ČKAIT v letech 2007 - 2009

N-Certifikát odbornosti ČKAIT

 

Certifikát odbornosti ČKAIT v letech 2010 - 2012

N-Certifik.odbornosti 2010-12

 

 

Certifikát odbornosti ČKAIT v letech 2013 - 2015

 

Certifikát o pojištění na 250 000,- Kč

N-Certifikt o pojitn na 250 tis.- r.2016-18

 

Certifikát o pojištění na 1,000.000,- Kč

Certifikát Prověřená společnost

Živnostenské listy

Výkon stavebního a technického dozoru (TDI, TDS, TDO)

N-ŽL Výkon TDI

Provádění staveb

N-ŽL Provádění staveb

Výkon poradců

N-ŽL Výkon poradců

Výpis z Živnostenského rejstříku

N-Výpis z Živnostenského rejstříku

joomla template
template joomla