Reference stavebního a technického dozoru

REFERENCE

Seznam zakázek realizovaných v posledních letech za inženýrské činnosti a výkonu TDI, provedené

p. Čestmírem Jelínkem - AGOS, Sportovní ul. 638/33, Hradec Králové 9 :

Akce :

 1. Půdní vestavba bytového domu – rekonstrukce střechy, nová vestavba bytu vč. sociálního zařízení

Investor: p. Blažek

Náklad: 3,5 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Masarykovo nám.

Kontaktní spojení: p. Blažek

 1. Hradecké oční sanatorium v Hradci Králové – částečná demolice, celková rekonstrukce a přístavba, operační sál, lůžková část a celé zázemí vč. krytých stání pro automobily, sociálního zařízení a 1 ks lůžkového výtahu, počítačová síť, sanace konstrukcí, vzduchotechnika a klimatizace

Investor: MUDr. Daniel Horecký - jednatel

Náklad 17 mil. Kč

Místo plnění: Hradci Králové

Kontaktní spojení: MUDr. Horecký - tel.: 495536151

 1. Rekonstrukce č.p.111, Malé náměstí – částečná demolice, sanace konstrukcí, celková citlivá rekonstrukce a revitalizace historického objektu v historicky nejvíce chráněném území starého města na kanceláře firmy vč. sociálního zařízení

Investor: Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Náklad: 11 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Pecha – inv. tech. - tel.: 495771111, 495515122, 495510115

 1. Nástavba Archivu LČR s audio-video-sálem, Audio-video, počítačová a telefonní síť, zabezpečovací systém, interiér, venkovní kanalizace, Nástavba 18 bytového domu – administrativní budova s kancelářemi, audiovizuálním kinosálem, sociálním zařízením, nástavba bytového domu s 18-ti bytovými jednotkami

Investor: Lesy ČR s.p., ředitelství HK

Náklad: 32,1 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Chalupa – investiční technik - tel.: 049/5260325-30

 1. Rekonstrukce Weissovy vily – celková citlivá rekonstrukce a revitalizace historického objektu starého města na kanceláře firmy vč. sociálního zařízení, sanace konstrukcí, rekonstrukce střechy, osazení replik historických výrobků, zateplení fasády tvarovanými prvky a ozdobami

Investor: Lesní správa Vrchlabí

Náklad: 10 mil. Kč

Místo plnění: Dvůr Králové n. Labem

Kontaktní spojení: p. Čechura– inv. tech. - tel.: 499320407, 499329159, 499329160

 1. Rekonstrukce Školní jídelny – varny, sociálního zařízení, chladíren a mrazíren – rekonstrukce stravovacího zařízení vč. zázemí,

Investor: Městský úřad, odb. školství

Náklad: 7,6 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: pí. Štěpánková – investiční technik - tel.: 495817256

 1. Rekonstrukce Domova mládeže J. Masaryka – celková rekonstrukce sociálních zařízení po všech podlažích s výměnou instalací

Investor: Domov mládeže a internát speciálních škol

Náklad: 4,2 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713-14

 

 1. Rodinný dům – Prof. MUDr. Rozsíval – novostavba atypického rodinného domu s přípojkami

Investor: Prof. MUDr. Rozsíval Pavel

Náklad: 3,5 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Prof. MUDr. Rozsíval - majitel - tel.: 049/5514582, 583/2325

 

 1. Rekonstrukce Domova mládeže při Střední zdravotnické škole a VZŠ – celková rekonstrukce budovy, rekonstrukce sociálních zařízení, statická zajištění objektu

Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola

Náklad: 10,0 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Cerhák – ved. Správy budov - tel.: 049/5075220

 1. Inženýrská činnost s převodem pozemků a povolení užívání stavby – zajištění bezplatného převodu pozemku ze státu na Domov mládeže a zajištění dodatečného kolaudačního rozhodnutí pro 30 let starou stavbu, která neměla kolaudaci.

Investor: Domov mládeže a internát speciálních škol

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713 -14

 1. Nástavba a rekonstrukce kuchyň. bloku a spojovací krček ředitelství LČR, Gastrotechnologie a kabelová přípojka ředitelství LČR – nástavba administrativní budovy ředitelství s kancelářemi a spojovacím tunelem do sousedního objektu, celková rekonstrukce kuchyně a obnova gastrotechnologie

Investor: Lesy české republiky s.p., ředitelství HK

Náklad: 21,0 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Chalupa – investiční odd. – tel.: 049/5860272

 1. Plynofikace kotelny a přístavba školní budovy – přístavba šaten, sociálních zařízení a zázemí školy, rekonstrukce kotelny s převodem na plyn

Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Náklad: 3,5 mil. Kč

Místo plnění: Nový Bydžov

Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 0448/520328

 

 1. Modernizace osobních výtahů – výměna 2 ks osobních výtahů včet. dveřních uzávěrů

Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol

Náklad: 0,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 049/5514713 –14

 1. Rekonstrukce stravovacího zařízení, Rekonstrukce učeben II. n.p., oprava střechy, výměna oken, zateplení objektu – restituce Domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Novém Bydžově – celková rekonstrukce ubytovacích prostor, vyvařovny a jídelny, oprava střešní konstrukce, výměna střešní krytiny, oplechování a hromosvodu, sanace proti vlhkosti, podřezání zdiva, výměna oken a zateplení objektu

Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Náklad: 20,9 mil. Kč

Místo plnění: Nový Bydžov

Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 0448/520328

 1. Plynofikace a vytápění objektu školy – Gymnázium, Komenského 77 v Novém Bydžově – odstranění akumulačních kamen a vestavba radiátorů a kotelny na plyn, stavební úpravy

Investor: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

Náklad: 5,0 mil. Kč

Místo plnění: Nový Bydžov

Kontaktní spojení: PaedDr. Šedivý - ředitel - tel.: 0448/520377

 1. Opravy a nátěry oken Domova mládeže při Střední zdravotnické škole a VZŠ – rekonstrukce, repase a nátěr historických oken bývalého kláštera jeptišek

Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola

Náklad: 730 tis. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Cerhák – vedoucí správy budov - tel.: 495075220

 

 1. Oprava střechy Bří. Mádlů Nový Bydžov – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu učiliště

Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Bydžov

Náklad: 1,2 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Mgr. Rosůlek - ředitel - tel.: 495490328

 1. úprava kuchyně, venkovní kanalizace – stavební úpravy zázemí vyvařovny

Investor: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 0,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková - ředitelka - tel.: 495535400

 1. Výměna dřevěných podlah v učebnách – dřevomorka + Rekonstrukce bytu na odbornou učebnu – 3 etapy – vybourání a obnovení podlahových konstrukcí, osazení ocelových I-profilů, provedení protipožárních obkladů I-profilů stropů

Investor: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 2,9 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková - ředitel - tel.: 495535386

 1. Opravy sociálního zařízení – odstranění havarijního stavu odpadního potrubí v budově Hradecká 1204 – výměna kanalizace a rozvodů vody

Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol, Hradecká 1204, Hradec Králové 3

Náklad: 0,75 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Šimek - ředitel - tel.: 495540061, 495514713

 1. Generální oprava střechy – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu

Investor: Střední zdravotnická škola, Nový Bydžov, Masarykovo nám. 2

Náklad: 1,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Mgr. Michal Musílek – ředitel - tel.: 495491920

 1. Půdní vestavba vč. zateplení objektu DM Hradecká 868, venkovní kanalizace – včet. osazení 1 ks nového výtahu – půdní vestavba ubytovacími prostory Domova mládeže včet. sociálních zařízení, instalací, vybavení interiéru, zateplení fasády, oprava krovů, provedení nové střešní krytiny, oplechování, hromosvodu vč. 1 ks výtahu

Investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola

Náklad: 20,2 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Cerhák – ved. Správy budov - tel.: 495075220

 1. Rekonstrukce školní jídelny – Gymnázia J.K. Tyla – rekonstrukce velkokapacitní varny včet. dodávky gastrotechnologie, rekonstrukce zázemí kuchyně, rekonstrukce sociálního zařízení

Investor: Gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Náklad: 6,1 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Mgr. Novák – zástupce ředitele školy - tel.: 495512169

 1. Obnova hydroizolace objektu školy – podřezání objektu, sanační práce na odstranění vlhkosti, injektáže, chemické izolace, difúzní clony, odkopání objektu a provedení vnějších izolací a oddrenážování budovy, sanační omítky, navrácení povrchových úprav

Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 6,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: pí. Novotná – asistentka ředitele - tel.: 495535386

 1. Rekonstrukce soc. zařízení – celková rekonstrukce sociálních zařízení po všech podlažích Domova mládeže

Investor: Domov mládeže a Internát speciálních škol, Hradecká 1204, HK

Náklad: 3,6 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Mgr. Sylva Nekolová - ředitelka - tel.: 495540061, 495219081

 1. ZÚ Hradec Králové – rekonstrukce objektu Věkoše – etapa B – zateplení fasády, výměna oken, stavební úpravy, rekonstrukce vstupu, rampa pro imobilní osoby

Investor: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19

Náklad: 5,1 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Trhoňová – zástupce ředitele - tel.: 495058111

 1. REZIDENCE ŠATLAVA – hrubá stavba v historické části starého města, rekonstrukce a sanace historického objektu z bývalé šatlavy na rezidenci, provedení hydroizolace, podřezání a podbourání zdiva, injektáže a provedení chemických izolací, pilotáže a podkopání budovy pro podzemní garáže, rekonstrukce kleneb a zdiva, statické vyztužení objektu, provedení nástavby budovy a nové střechy

Investor: Českomoravské stavební bytové družstvo, Malé nám. 15, Hr. Kr.

Náklad: 32,9 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Leo Vychodil – zást.předsedy předst.- t: 495510451, 777760888

 1. Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy Domova mládeže – oprava soc. zařízení, sanace fasádních panelů, výměna oken, zateplení fasády, stavební úpravy objektu, provedení nové střešní krytiny

Investor: Střední odb.škola a Střed.odb.učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

Náklad: 23,2 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy - tel.: 495212861-2

 1. Rodinný dům Ing. Tomeše – Vysoká nad Labem, novostavba nadstandardního rodinného domu, oplocení, terasa, pergola, bazén

Investor: Ing. Tomeš, Brněnská 700, Hradec Králové

Náklad: 8,0 mil. Kč

Místo plnění: Vysoká nad Labem

Kontaktní spojení: Ing. Martin Tomeš –majitel RD - tel.: 495264279, 602442641

 1. Obytný dům – Josefov a venkovní kanalizace – celková sanace, rekonstrukce a revitalizace historického objektu včet bosáží historické fasády, statická zajištění, provedení podřezání a vložení hydroizolace, provedení nové venkovní kanalizace, oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu

Investor: Bytové družstvo Jaroměř – Josefov, Horova 825,

500 02 Hradec Králové

Náklad: 15,0 mil. Kč

Místo plnění: Josefov

Kontaktní spojení: Ing. Leo Vychodil, předseda družstva - tel.: 777760888

 1. Bytový dům MUDr. Kupkové – Třebeš – novostavba bytového domu

Investor: MUDr. Blanka Kupková, Jana Masaryka 1365, Hradec Králové

Náklad: 4,8 mil. Kč

Místo plnění: Třebeš

Kontaktní spojení: Ing. Luděk Kupka–spolumajitel - tel.: 495736139, 777095670

Doba poskytnutí: 12/05 – 6/07

 1. Infrastruktura pro 26 rodinných domů - Příprava území, Venkovní vodovod a Kanalizace, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Veřejné osvětlení, Komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, komunikace a terénních úprav pro sídliště 26 rodinných domů

Investor: D.E.E.D. a.s. HK, Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové

Náklad: 10,0 mil. Kč

Místo plnění: Svobodné dvory, Plotiště nad Labem

Kontaktní spojení: Ing.Michal Treml – jednatel - tel.: 495051111,

 

 1. Sklady a administrativní budova – I., II. a III. etapa, venkovní kanalizace – demolice, rekonstrukce a modernizace skladových hal, vestavba vzorkovny a kanceláří pro administrativu se zázemím a sociálním zařízením, přístavba nové skladovací haly, provedení nové venkovní kanalizace, venkovních zpevněných ploch ze zámkové dlažby, temperovaný nájezd do haly

Investor: MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Zemědělská 898, Hr. Kr.

Náklad: 25,0 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: p. Hrobař Petr – ředitel - tel.: 495545924, 603576307

 1. Stříbrná náves“ - Soubor 13 RD včet. infrastruktury, Venkovní vodovod a Kanalizace, Vodovodní a Kanalizační přípojky, Venkovní plynovod a plynovodní přípojky, Distribuční síť elektro, Veřejné osvětlení, Komunikace – výstavba vesničky ve městě o 13-ti rodinných domech včet. provedení přípravy území, venkovních sítí, přípojek, komunikace a terénních úprav

Investor: Stříbrná náves s.r.o., Ondřejova 401/6, 772 00 Olomouc

Náklad: 56,0 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, k.ú. Třebeš

Kontaktní spojení: Ing. Ivana Minaříková – jednatelka společnosti

tel.: 5851500 74, 602 74 13 69

 1. Oprava sociálního zařízení – celková rekonstrukce sociálních zařízení po všech podlažích Střední školy, vyzdění příček, výměna rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací a zařizovacích předmětů zdravotní techniky, provedení obkladů a dlažeb, výměna dveří, provedení maleb a nátěrů

Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 3,3 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové

Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495535400

 1. Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč – provedení nového kanalizačního řadu včet. revizních šachet ve středu města včet. nových kanalizačních přípojek, tlaková kanalizace s přečerpávací šachtou a provedení nových kanalizačních přípojek a připojení stávajících rodinných domů

Investor: Město Lázně Bohdaneč, sídlo: Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Náklad: 11,9 mil. Kč

Místo plnění: Lázně Bohdaneč

Kontaktní spojení: pí. Vomlelová –tel.: 466797076 – investiční referent, Ing. Hron – tel.: 466797072 – vedoucí odboru správy majetku

 1. Modernizace osobních výtahů v blocích A a B objektu DM J. Masaryka 632/28 – výměna 2 ks výtahů včet. dveřních uzávěrů

Investor: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

Náklad: 1,5 mil. Kč

Místo plnění: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

Kontaktní spojení: Mgr. Sylva Nekolová – ředitelka –tel.: 495540061, 604231541

 1. Stavební úpravy a zateplení objektu administrativní budovy Semenářského závodu Týniště nad Orlicí“ – celková rekonstrukce sociálního zařízení, stavební úpravy a modernizace celého objektu administrativní budovy, zateplení fasády a střechy, dřevěný obklad fasády

Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Náklad: 8,0 mil. Kč

Místo plnění: Týniště nad Orlicí

Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobilní tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Rekonstrukce střechy včetně zateplení a stavební úpravy č.p. 68 a č.p. 77 včetně laboratoří“ – oprava krovu a výměna střešní krytiny, klempířských výrobků a hromosvodu areálu Střední školy, stavební úpravy, zateplení stropů

Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 11,2 mil. Kč

Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Hlavní brána s automatickým otevíráním, oprava vstupního schodiště, oprava sociálního zařízení Týniště nad Orlicí

Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Náklad: 0,5 mil. Kč

Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Technický dozor investora v rámci projektu „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant – celková rekonstrukce objektu laboratoří včet výměny instalací, vybavení laboratoří

Investor: Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Náklad: 4,9 mil. Kč

Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Kontaktní spojení: Ing. Bc. Rubáčková – ředitel školy - tel.: 495 53 54 00

mobilní tel.: 602680610, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Revitalizace BD Urxova 213 – 217 – 90 bytových jednotek včet. rekonstrukce 5-ti výtahů – zateplení fasády a střešního pláště, celková rekonstrukce lodžií

Investor: Společenství pro dům

Náklad: 18,3 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Urxova ul.

Kontaktní spojení: Ing. Šimek – předseda společenství pro dům - tel.: 603 21 00 74, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Stavební úpravy v budově mrazírenské haly pro nový technologický uzel na sušení a luštění semene“

Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Náklad: 0,5 mil. Kč

Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Rodinný dům - MUDr. Hejsek – Nový HK – celková rekonstrukceRD, zateplení fasády a střechy

Investor: MUDr. Hejsek, Nový Hradec Králové

Náklad: 3,5 mil. Kč

Místo plnění: Nový Hradec Králové

Kontaktní spojení: MUDr. Libor Hejsek – majitel - tel.: 777284774, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Rekonstrukce a oprava střechy – Vila Nové město nad Metují – oprava a změna konstrukce krovu, provedení vikýřů, osazení nových oken, oprava komínových těles a fasády, výměna střešní krytiny za hliníkové šablony, provedení klempířských výrobků a hromosvodu historického objektu vily

Investor: MUDr. Pavel Rozsíval a PhDr. Lenka Matušková Rozsívalová

Náklad: 1,5 mil. Kč

Místo plnění: T. G. Masaryka č.p. 357 , 54901 Nové město nad Metují

Kontaktní spojení: MUDr. Pavel Rozsíval – majitel - tel.: 608021744, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Oprava a modernizace budov v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí“ oprava a modernizace budov spočívala ve stavebních úpravách objektů v semenářském závodě. Mrazírenská hala – výměna dvojích vrat za sekční s tepelnou izolací na el. ovládání, vybourání a zazdívka původních vrat, Čerpací stanice - oprava omítek a fasády, oprava soklu, výměna oken a vstupních dveří a položení dlažby. Zpevněné plochy – položení obrubníků a zámkové dlažby. Přístřešek na automobily a kola – rozšíření, opatření nátěrem, vestavbou prostoru na popelnice s opláštěním a vraty a výměna krytiny a žlabů, osazen stojan na kola. Oprava vytápění spočívala v úpravě a doplnění stávajícího topného systému. Úprava silnoproudu řešila úpravu a doplnění stávající elektroinstalace.

Investor: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Náklad: 1,1 mil. Kč

Místo plnění: LČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Kontaktní spojení: p. Tomáš Vašata – vedoucí správy budov - tel.: 494 377 078, mobil. tel.: 724 523 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Revitalizace BD Fričova 1046 – 1049 - 72 bytových jednotek včet. rekonstrukce 4 výtahů – zateplení fasády a stropu v 1. n.p., celková rekonstrukce lodžií

Investor: SVJ Fričova

Náklad: 11,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Fričova ul.

Kontaktní spojení: p. Václav Došek – předseda – tel.: 605234102, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Infrastruktura Čeperka sever“ pro 52 rodinných domů – Soubor staveb infrastruktury: Venkovní vodovod, Podtlaková splašková kanalizace, Dešťová gravitační kanalizace, Teplovod, Distribuční síť elektro, Veřejné osvětlení, Komunikace – provedení přípravy území, venkovních sítí, podtlakové kanalizace, komunikace, veřejného osvětlení a terénních úprav pro sídliště 52 rodinných domů

Investor: Polydům – MB s.r.o., Gočárova tř. 504, 500 02 Hradec Král.

Náklad: 18,0 mil. Kč

Místo plnění: Čeperka sever

Kontaktní spojení: Ing. Staněk – jednatel společnosti

mobilní tel.: 603842104, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Sanace Boletických panelů ZŠ Štefánkova a ZŠ Nový Hradec Králové – výměna okenních a dveřních výplní, klempířských konstrukcí, likvidace azbestu, zateplení a opláštění fasády, začištění vnitřních konstrukcí

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Náklad: 36,0 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Fričova ul.

Kontaktní spojení: Odbor správy majetku města - p. Ivan Čakány – tel.: 495 707 570, 731 131 152, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Stavební úpravy č.p. 72 v 1. p.p. na středisko malých zvířat“ – bourání, provedení hydroizolací, plošné sanace zdiva proti vlhkosti, rekonstrukce vodovodu, kanalizace, nová vzduchotechnika, obklady, dlažba, podhledy a interiér objektu v areálu Střední školy

Investor: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Náklad: 1,8 mil. Kč

Místo plnění: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Kontaktní spojení: pí. Novotná - tel.: 495535386 - sekretariát, Ing. Bc. Rubáčková – ředitel - tel.: 495 53 54 00, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Revitalizace BD Okružní – stavební úpravy střešní konstrukce, soklová část byla vyspravena a omítnuta tepelně sanační omítkou, zateplení dvorní fasády kontaktním zateplovacím systémem - tepelný izolant polystyrén a minerál, zateplení střechy foukanou izolací, oprava a nátěr památkově chráněné uliční fasády, výměna oken, klempířských prvků, úprava hromosvodu

Investor: Společenství vlastníků jednotek Okružní 701, 500 03 Hradec Králové

Náklad: 1,8 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Okružní ul.

Kontaktní spojení: p.Petr Svaták – předseda výboru SVJ, tel.: 720 758 075, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Revitalizace lodžií BD Kejzlarova 1323 - 1326 – celková revitalizace lodžií – vybourání a znovu provedení betonů, hydroizolace, dlažeb, oplechování, žárově zinkovaného zábradlí, nátěr fasády lodžií

Investor: Společenství vlastníků jednotek Kejzlarova 1323 - 1326, Hradec Králové

Náklad: 2,7 mil. Kč

Místo plnění: Hradec Králové, Kejzlarova ul. 1323 - 1326

Kontaktní spojení: p.Aleš Roleček, tel.: 739 210 876, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla template
template joomla